Μπαταρίες ηλεκτροκίνητων - ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Προϊόντα/σελίδα

Sort By

Μπαταρία Narada 6-EVF-80 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 80Ah (C10) / 100Ah (C20)
-3%

Μπαταρία Narada 6-EVF-80 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 80Ah (C10) / 100Ah (C20)

€240.00 €245.00

Μπαταρία Narada 6-EVF-80 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 100Ah (C20) , με 900 κύκλους στο 80%, εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Η σειρά DC (Βαθειά εκφόρτιση) είναι μπαταρίες VRLA ειδικά σχειδιασμένες για ηλεκτρικά οχήματα (Ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, Οχήματα Golf κ.α.).Συνδυάζει εξελιγμένη τεχνολογία σχεδίασης με ανθεκτικά υλικά και ενισχυμένη κατασκευή. Η σειρά DC παρέχει εξαιρετική κυκλική απόδοση, δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και έχει μεγάλες αντοχές εναντίον κραδασμών και δονήσεων.
 

Μπαταρία Narada 6-EVF-100 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 100Ah (C10) / 125Ah (C20)

€270.00 €258.00 Διαθέσιμο από 4 έως 10 ημέρες

Μπαταρία Narada 6-EVF-100 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 125Ah (C20) , με 900 κύκλους στο 80%, εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Η σειρά DC (Βαθειά εκφόρτιση) είναι μπαταρίες VRLA ειδικά σχειδιασμένες για ηλεκτρικά οχήματα (Ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, Οχήματα Golf κ.α.).Συνδυάζει εξελιγμένη τεχνολογία σχεδίασης με ανθεκτικά υλικά και ενισχυμένη κατασκευή. Η σειρά DC παρέχει εξαιρετική κυκλική απόδοση, δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και έχει μεγάλες αντοχές εναντίον κραδασμών και δονήσεων.
 
Μπαταρία Narada 6-EVF-120 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 120Ah (C10) / 150Ah (C20)
-3%

Μπαταρία Narada 6-EVF-120 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 120Ah (C10) / 150Ah (C20)

€340.00 €350.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Narada 6-EVF-120 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 150Ah (C20) , με 900 κύκλους στο 80%, εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Η σειρά DC (Βαθειά εκφόρτιση) είναι μπαταρίες VRLA ειδικά σχειδιασμένες για ηλεκτρικά οχήματα (Ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, Οχήματα Golf κ.α.).Συνδυάζει εξελιγμένη τεχνολογία σχεδίασης με ανθεκτικά υλικά και ενισχυμένη κατασκευή. Η σειρά DC παρέχει εξαιρετική κυκλική απόδοση, δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και έχει μεγάλες αντοχές εναντίον κραδασμών και δονήσεων.


 

Μπαταρία Narada 6-EVF-150 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 150Ah (C10) / 185Ah (C20)

€380.00 €380.00

Μπαταρία Narada 6-EVF-150 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 185Ah (C20) , με 900 κύκλους στο 80%, εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Η σειρά DC (Βαθειά εκφόρτιση) είναι μπαταρίες VRLA ειδικά σχειδιασμένες για ηλεκτρικά οχήματα (Ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, Οχήματα Golf κ.α.).Συνδυάζει εξελιγμένη τεχνολογία σχεδίασης με ανθεκτικά υλικά και ενισχυμένη κατασκευή. Η σειρά DC παρέχει εξαιρετική κυκλική απόδοση, δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και έχει μεγάλες αντοχές εναντίον κραδασμών και δονήσεων.
 
Μπαταρία Narada 3-EVF-200 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 6V 200Ah (C10) / 250Ah (C20)
-11%

Μπαταρία Narada 3-EVF-200 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 6V 200Ah (C10) / 250Ah (C20)

€220.00 €245.00 Διαθέσιμο από 4 έως 10 ημέρες

Μπαταρία Narada 3-EVF-200 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 6V 250Ah (C20) , με 900 κύκλους στο 80%, εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Η σειρά DC (Βαθειά εκφόρτιση) είναι μπαταρίες VRLA ειδικά σχειδιασμένες για ηλεκτρικά οχήματα (Ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, Οχήματα Golf κ.α.).Συνδυάζει εξελιγμένη τεχνολογία σχεδίασης με ανθεκτικά υλικά και ενισχυμένη κατασκευή. Η σειρά DC παρέχει εξαιρετική κυκλική απόδοση, δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και έχει μεγάλες αντοχές εναντίον κραδασμών και δονήσεων.


 

Μπαταρία Tianneng 3EVF200 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 6V 200Ah (C2) / 250Ah (C20)
-21%

Μπαταρία Tianneng 3EVF200 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 6V 200Ah (C2) / 250Ah (C20)

€330.00 €413.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο

Μπαταρία Tianneng 3EVF200 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 6V 250Ah (C20) , με 600 κύκλους στο 80%,  εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Είναι κατασκευασμένη βάση της τελευταίας  VRLA - AGM τεχνολογίας , έχοντας έτσι την ικανότητα να μπορεί να εκφορτιστεί και να φορτιστεί εκατοντάδες φορές.

Μπαταρία Tianneng TNEP12-48 / 6EVF41 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων  - 12V 41Ah (C3) / 45Ah (C20)
-21%

Μπαταρία Tianneng TNEP12-48 / 6EVF41 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 41Ah (C3) / 45Ah (C20)

€135.00 €169.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο

Μπαταρία Tianneng TNEP12-48 / 6EVF41 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 45Ah (C20) , με 600 κύκλους στο 80%, εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Είναι κατασκευασμένη βάση της τελευταίας VRLA - AGM τεχνολογίας , έχοντας έτσι την ικανότητα να μπορεί να εκφορτιστεί και να φορτιστεί εκατοντάδες φορές.

Μπαταρία Tianneng TNE12-40 / 6DZF33 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 33Ah (C2) / 40Ah (C20)
-14%

Μπαταρία Tianneng TNE12-40 / 6DZF33 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 33Ah (C2) / 40Ah (C20)

€140.00 €162.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο

Μπαταρία Tianneng TNE12-40 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 40Ah (C20) , με 600 κύκλους στο 80%,  εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Είναι κατασκευασμένη βάση της τελευταίας VRLA - AGM τεχνολογίας , έχοντας έτσι την ικανότητα να μπορεί να εκφορτιστεί και να φορτιστεί εκατοντάδες φορές.

Μπαταρία Tianneng TNEP12-125 / 6EVF100A - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 100Ah (C3) / 125Ah (C20)
-8%

Μπαταρία Tianneng TNEP12-125 / 6EVF100A - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 100Ah (C3) / 125Ah (C20)

€350.00 €380.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο

Μπαταρία Tianneng TNEP12-125 / 6EVF100A - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 125Ah (C20) , με 600 κύκλους στο 80%, εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Είναι κατασκευασμένη βάση της τελευταίας VRLA - AGM τεχνολογίας , έχοντας έτσι την ικανότητα να μπορεί να εκφορτιστεί και να φορτιστεί εκατοντάδες φορές.

Μπαταρία Tianneng TNEP12-66 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 66Ah (C3) / 66Ah (C20)
-18%

Μπαταρία Tianneng TNEP12-66 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 66Ah (C3) / 66Ah (C20)

€190.00 €230.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο

Μπαταρία Tianneng TNEP12-66 - AGM τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων - 12V 66Ah (C20) , με 1100 κύκλους στο 50%, Η σειρά L-Mileage Range TNEP της Tianneng είναι εξαιρετικά ανθεκτική, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Εξαιρετική συμπεριφορά σε ηλεκτροκίνητες εφαρμογές με κυκλική δραστηριότητα. Είναι κατασκευασμένη βάση της τελευταίας VRLA - AGM τεχνολογίας , έχοντας έτσι την ικανότητα να μπορεί να εκφορτιστεί και να φορτιστεί εκατοντάδες φορές.

Νέες αφίξεις

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.