Μπαταρίες για εναέριες πλατφόρμες εργασίας (aerial work platform/access) -Τrojan 6V

Προϊόντα/σελίδα

Sort By

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-605 - 6V 210Ah

€187.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-605 - 6V 210Ah (C20), με 1200 κύκλους στο 50% DOD ,  κατάλληλη για Golf Cars , βιομηχανικές σκούπες , εναέριες πλατφόρμες , φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α.

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-105 Plus - 6V 225Ah (C20)

€270.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-105 Plus- 6V 225Ah (C20) με 1200 κύκλους στο 50% DOD , κατάλληλη για Golf Cars , βιομηχανικές σκούπες , εναέριες πλατφόρμες , marine εφαρμογές κ.α.

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-125 - 6V 240Ah (C20)

€300.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-125 - 6V 240Ah (C20) , με 1200 κύκλους στο 50% DOD , κατάλληλη για Golf Cars , βιομηχανικές σκούπες , εναέριες πλατφόρμες , φωτοβολταϊκά συστήματα, marine εφαρμογές κ.α.

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-145 Plus - 6V 260Ah (C20)

€285.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης T-145 Plus - 6V 260Ah (C20), με 1200 κύκλους στο 50% DOD , κατάλληλη για Golf Cars , βιομηχανικές σκούπες , εναέριες πλατφόρμες , marine εφαρμογές κ.α.

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης J250G - 6V 235Ah (C20)

€255.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης J250G - 6V 235Ah (C20) , με 1200 κύκλους στο 50% DOD , κατάλληλη για  βιομηχανικές σκούπες , εναέριες πλατφόρμες κ.α.

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης J250P - 6V 250Ah (C20)

€295.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan Deep - Cycle Flooded βαθιάς εκφόρτισης J250P - 6V 250Ah (C20) , με 1200 κύκλους στο 50% DOD ,βιομηχανικές σκούπες , εναέριες πλατφόρμες κ.α.

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305E-AC -6V 305Ah(C20)

€330.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305E-AC -6V 305Ah  ,με 1200 κύκλους στο 50% DOD , έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των μηχανών δαπέδου ( βιομηχανικές σκούπες ) και των AWP ( εναέριες πλατφόρμες εργασίας ).

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305G-AC -6V 315Ah(C20)

€450.00 12 μήνες εγγύηση 1–48 ώρες

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305G-AC -6V 315Ah (C20) με 1200 κύκλους στο 50% DOD , έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των μηχανών δαπέδου ( βιομηχανικές σκούπες ) και των AWP ( εναέριες πλατφόρμες εργασίας ).

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305P-AC -6V 330Ah (C20)

€480.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305P-AC -6V 330Ah με 1200 κύκλους στο 50% DOD , έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των μηχανών δαπέδου (βιομηχανικές σκούπες) , των AWP ( εναέριες πλατφόρμες εργασίας ) και των φωτοβολατϊκών συστημάτων .

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305H-AC -6V 360Ah (C20)

€415.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες

Μπαταρία Trojan AC SERIES βαθιάς εκφόρτισης J305H-AC -6V 360Ah με 1200 κύκλους στο 50% DOD , κατάλληλη για βιομηχανικές σκούπες , εναέριες πλατφόρμες , φωτοβολταϊκά συστήματα, marine εφαρμογές κ.α.

Νέες αφίξεις

espa-logo vima-logo