Μπαταρίες Φωτοβολταϊκών - Sunlight RES SOPzV - GEL

Προϊόντα/σελίδα

Sort By

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 2 SOPzV 150 - 2V 126Ah(C12)
-9%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 2 SOPzV 150 - 2V 126Ah(C12)

€102.00 €112.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 2 RES SOPzV 150 - 2V 126Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 3 SOPzV 225 - 2V 189Ah(C12)
-9%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 3 SOPzV 225 - 2V 189Ah(C12)

€133.00 €146.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 3 RES SOPzV 225 - 2V 189Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 2 SOPzV 280 - 2V 244Ah(C12)
-10%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 2 SOPzV 280 - 2V 244Ah(C12)

€147.00 €162.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 2 RES SOPzV 280 - 2V 244Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 3 SOPzV 425 - 2V 366Ah(C12)
-10%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 3 SOPzV 425 - 2V 366Ah(C12)

€200.00 €220.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 3 RES SOPzV 425 - 2V 366Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 4 SOPzV 565 - 2V 488Ah(C12)
-10%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 4 SOPzV 565 - 2V 488Ah(C12)

€238.00 €262.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 4 RES SOPzV 565 - 2V 488Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 5 SOPzV 710 - 2V 611Ah(C12)
-10%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 5 SOPzV 710 - 2V 611Ah(C12)

€287.00 €316.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 5 RES SOPzV 710 - 2V 611Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 6 SOPzV 850 - 2V 733Ah(C12)
-10%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 6 SOPzV 850 - 2V 733Ah(C12)

€321.00 €353.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 6 RES SOPzV 850 - 2V 733Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 7 SOPzV 990 - 2V 855Ah(C12)
-17%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 7 SOPzV 990 - 2V 855Ah(C12)

€368.00 €441.00 12 μήνες εγγύηση Διαθέσιμο

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 7 RES SOPzV 990 - 2V 855Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 8 SOPzV 1135 - 2V 977Ah(C12)
-10%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 8 SOPzV 1135 - 2V 977Ah(C12)

€419.00 €461.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 8 RES SOPzV 1135 - 2V 977Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 7 SOPzV 1190 - 2V 1024Ah(C12)
-10%

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου GEL Sunlight RES 7 SOPzV 1190 - 2V 1024Ah(C12)

€447.00 €492.00 Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες 12 μήνες εγγύηση

Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης gel τεχνολογίας Sunlight 7 RES SOPzV 1190 - 2V 1024Ah (C12) με 2500 κύκλους στο 50% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση , κατάλληλη για αυτόνομα φωτοβολταϊκά - υβριδικά συστήματα , τηλεπικοινωνίες , αιολικά συστήματα , συστήματα ups - back up και πολλές άλλες εφαρμογές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Νέες αφίξεις

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.